Klinikken tilbyder samtaler i et diskret miljø.

Well Minded er en mulighed for private samtaler og behandling. I klinikken møder du Speciallæge i børnepsykiatri Nanna Bork, der tager hånd om dig gennem hele forløbet. 

Man vælger typisk Well Minded, hvis man har brug for samtaler og terapi i et lille og diskret miljø. Du kan booke den lige så meget tid, som du har brug for. 

Har du, af specielle årsager, brug for at komme udenfor normal åbningstid, er det også muligt.

Klinikken følger som minimum retningslinjer fra sundhedsstyrelsen og internationale guidelines til bedste behandling.

Da klinikken er en speciallægeklinik, er der journalføringspligt, jeg har eget system og sender kopi til dig hvis du ønsker det. Jeg deler kun de oplysninger der er lovpligtigte og nødvendige at dele, men kommunikerer gerne med andre instanser hvis det er dit ønske. Se iøvrigt Privatlivspolitikken.

 

Medicinsk behandling:

Klinikken tilbyder samtaler og terapi, men som hovedregel ikke længere opstart af  medicinsk behandling eller skift af eksisterende medicin.

Der henvises venligst til offentlige klinikker, find dem på sundhed.dk.

 

Unge under uddannelse:

Well Minded tilbyder studievenlige åbningstider. Hvis du alligevel får fravær, tilbydes du et lægebrev til skole / studievejleder.

 

Traumeklinik:

Det er meget vanskeligt at finde kvalificeret  og hurtig hjælp, hvis man har været udsat for en meget skræmmende eller truende hændelse .

Well Minded tilbyder hurtig tid til hjælp og rådgivning. og arbejder sammen med to meget kompetente specialpsykologer til familieterapier.

 

Klimapolitik / CSR:

Klinikken tænker over klima, miljø, dyrevelfærd og fair arbejdsbetingelser for mennesker i alle valg og indkøb.