PRISER OG TILSKUD

 

Klinikken er en privat speciallægeklinik, så du behøver ikke have en henvisning fra din læge for at komme.

Klinikken kan arbejde sammen med danske og udenlandske forsikringsselskaber, kommuner, uddannelsesinstitutioner mv.

Er du i offentlig sygesikrings gruppe 2 ( det gule kort), får du størstedelen af prisen refunderet.( se sygesikringsgrupper på Borger.dk).

Der kan være tilskud fra "Sygeforsikringen Danmark"

Alle samtaler betales med mobile pay efter hver session, med mindre forløbet er betalt på forhånd.

 

 

INDIVIDUELLE SAMTALER:

 

ORIENTERENDE SAMTALE: 1800 kr.

Du er velkommen til at komme og få en uforpligtende samtale om din / dit barns situation. Samtalen er helt uforpligtende.

Du kan evt komme i drop-in tiden.

 

SAMTALER: 1500 kr. 

Samtaler kan være støttende samtaler. Samtaler om eksamen, studieteknik, familie og venner. 

 

FØRSTESAMTALE og visiterende telefonsamtale  4200 kr. 

Før der opstartes et udrednings- eller behandlingsforløb foretages en førstesamtale med screening og klinisk vurdering, samt oprettelsen af journal mv.

Dette er vigtigt for at belyse udfordringer og vanskeligheder, så den rette behandling kan tilrettelægges. En førstesamtale består af:

Under 18 år: Samtale med barnet / den unge  ( 45 min) og  forældre (45 min).

Over 18 år: Samtale (90 min) 

Der laves en klinisk vurdering. Der tilsendes forud for samtalen spørgeskemaer.

Efter samtalen laves en skriftlig plan til dig.
 

 

INDIVIDUEL TERAPI:  Fra 1500 - 1800 kr

Der er flere effektive måder at behandle angst på. Er du ikke til et gruppeforløb, tilbydes individuelle cool kids / chilledforløb. 

Ønsker man behandling med en anden ( gruppe på to)  er prisen pr session 1250 kr.

 

MEDICINSAMTALE: 2500 kr

 

 

 

 

GRUPPEBEHANDLING:

 

OCD- FORLØB: 9800 kr.

Behandling i grupper med 6-8 børn. 10X1 time,  samt 2-3 timers forældresamtaler. Prisen inkluderer en afsluttende individuel samtale med den unge og forældre og scoring af ocd symptomer på et klinisk interview (CY-BOCS) før og efter behandlingen.

Klinikken tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, men kombinerer det med de teknikker der er erfaring for virker fra andre terapeutiske retninger. f.eks narrativ terapi og metakognitiv terapi. 

 

 

COOL KIDS GRUPPER: 9800 kr.

Børn: 10X2 sessioner gruppebehandling for børn og forældre.  Der er 6-8 børn i en gruppe.

Unge:  10X1  timers gruppebehandling for unge. Der er 3 unge i gruppen, og  2-3 forældresamtaler i forløbet . 

Der tilbydes i perioder Cool Kids gruppebehandlinger, som er et program hvor både børn og forældre deltager. Cool kids og chilled er effektive kognitive adfærdsterapeutiske programmer, der er veldokumenterede. Forløbet er manualiserede, dvs. der udleveres hæfter med en køreplan, tekst og opgaver, som følges igennem programmet.

For at kunne komme på kursus, skal man først have foretaget  en førstesamtale, for at sikre at programmet passer til barnet eller den unge.

Der er pt ikke plads på gruppeforløb men løbende mulighed for individuelle forløb.

 

UDTALELSE: 3000 kr.

Der vil ofte efter et udrednings eller behandlingsforløb være behov for en udtalelse, der kan sendes til skole eller PPR. Har gives en beskrivelse af udfordringer og forløbet samt en klinisk konklusion samt anbefalinger.

 

SPECIALLÆGEERKLÆRING: 7000 kr.

Dette er en mere omfattende beskrivelse af de individuelle undersøgelser, specialpsykologundersøgelser og evt diagnoser samt anbefalinger til behandling og opfølgning. Typisk vil det være en ADHD eller autismeudredning.

 

TILSKUD

- GRUPPE 2 ( på det gule offentlige kort):

Hvis du har valgt gruppe 2 på det offentlige gule sygesikringskort, får du størstedelen af prisen for samtale og terapi tilbagebetalt via borgerservice. Se her:

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/Sygesikring-og-sikringsgrupper

 

- "DANMARK" giver i nogle af grupperne tilskud.

 

- SUNDHEDSFORSIKRING:

Jeg samarbejder med flere sundhedsforsikringer, så ring endelig til dit forsikringsselskab og spørg.

 

- KOMMUNEN :

Jeg arbejder sammen med nogle kommuner om at tilbyde forløb til deres børn og unge.