Priser og tilskud

 

 

 

Betaling foretages umiddelbart efter hver session på mobile pay. 

Alle samtaler varer 45 minutter ( 60 min med journalskrivning)

 

 

Individuelle samtaler:

 

 

ORIENTERENDE SAMTALE: 1800 kr.

Du er velkommen til at komme og få en uforpligtende samtale om din / dit barns situation. Samtalen er helt uforpligtende.

 

 

FØRSTESAMTALE:  4200 kr. 

Før der opstartes et udrednings- eller behandlingsforløb foretages en førstesamtale med screening og klinisk vurdering, samt oprettelsen af journal mv.

Dette er vigtigt for at belyse udfordringer og vanskeligheder, så den rette behandling kan tilrettelægges. En førstesamtale består af:

Under 18 år: Samtale med barnet / den unge  ( 45 min) og  forældre (45 min).

Over 18 år: Samtale (90 min) 

Der laves en klinisk vurdering. Der tilsendes forud for samtalen spørgeskemaer.

Efter samtalen laves en skriftlig plan til dig med anbefalinger. 

 

 

SAMTALER: 1500 kr. 

Samtaler kan være støttende samtaler, 

 

 

ANGSTBEHANDLING / OCD- BEHANDLING INDIVIDUELT:  1800 kr.

Der er flere effektive måder at behandle angst på.Er du ikke til et gruppeforløb, tilbydes individuelle cool kids / chilledforløb.

 

 

PSYKODYMAMISK TERAPI: 1800 kr.

Psykodynamisk terapi bygger på indsigt.  Det er mere roligt og længerevarende og individuelt end kognitiv terapi. Det sigter mod at opnå en større forståelse for sig selv, sine grænser, sine drømme, sine reaktioner. Terapien søger at finde meningen med symptomer og psykologiske sammenhænge. Man ser også på de ubevidste motiver som kan ligge bag vores måde at anskue verden på og de beslutninger vi tager og  bag den måde vi handler på.

Denne terapi tilbydes voksne (18+), unge og forældre.

Børn tilbydes psykoterapi i form af lege / tegne / dyreassisteret terapi. .

Man kommer en gang ugentligt på et fast tidspunkt og forløbet kan sagtens vare 6-12 måneder, hvis der er behov for det.

Der er altid ekstern supervision på forløbene for at sikre kvalitet og fremdrift i forståelsen, svt anbefalinger.

 

 

Gruppebehandling:

 

 

OCD- FORLØB: 9800 kr.

Behandling i grupper med 6-8 børn. 10X1 time.  samt 2 timers forældresamtaler. Prisen inkluderer en afsluttende individuel samtale med den unge og forældre og scoring af ocd symptomer på et klinisk interview (CY-BOCS) før og efter behandlingen.

Klinikken tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, men kombinerer det med de teknikker der er erfaring for virker fra andre terapeutiske retninger. f.eks narrativ terapi og metakognitiv terapi. 

 

 

COOL KIDS GRUPPER: 9800 kr.

Børn: 10X2 sessioner gruppebehandling for børn og forældre.  Der er 6-8 børn i en gruppe.

Unge:  10X1  timers gruppebehandling for unge. Der er 3 unge i gruppen, og  2-3 forældresamtaler i forløbet . 

Der tilbydes i perioder Cool Kids gruppebehandlinger, som er et program hvor både børn og forældre deltager. Cool kids og chilled er effektive kognitive adfærdsterapeutiske programmer, der er veldokumenterede. Forløbet er manualiserede, dvs. der udleveres hæfter med en køreplan, tekst og opgaver, som følges igennem programmet.

For at kunne komme på kursus, skal man først have foretaget  en førstesamtale, for at sikre at programmet passer til barnet eller den unge.

Der er pt ikke plads på gruppeforløb men løbende mulighed for individuelle forløb.

 

 

UDTALELSE: 3000 kr.

Der vil ofte efter et udrednings eller behandlingsforløb være behov for en udtalelse, der kan sendes til skole eller PPR. Har gives en beskrivelse af udfordringer og forløbet samt en klinisk konklusion samt anbefalinger.

 

 

SPECIALLÆGEERKLÆRING: 7000 kr.

Dette er en mere omfattende beskrivelse af de individuelle undersøgelser, specialpsykologundersøgelser og evt diagnoser samt anbefalinger til behandling og opfølgning.

 

 

Tilskud

Gruppe 2:

Hvis du har valgt gruppe 2 på det offentlige gule sygesikringskort, får du størstedelen af prisen for samtale og terapi tilbagebetalt via borgerservice. Se her:

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/Sygesikring-og-sikringsgrupper

Sundhedsforsikring:

Jeg samarbejder med flere sundhedsforsikringer, så ring endelig til dit forsikringsselskab og spørg.

 

Vi benytter cookies på denne hjemmeside
Denne hjemmeside benytter statistik cookies - Læs mere
Læs vores privatlivspolitik
Jeg accepterer ikke cookies