Priser og tilskud

 

 

FØRSTESAMTALE 

3600 kr over 18 år,  4200 kr under 18 år

Før der opstartes et udrednings- eller behandlingsforløb foretages en førstesamtale med screening og klinisk vurdering.

Dette er vigtigt for at belyse udfordringer og vanskeligheder, så den rette behandling kan tilrettelægges. En førstesamtale består af:

Under 18 år: Samtale med barnet / den unge  ( 45 min) og  forældre (45 min).

Over 18 år: Samtale (90 min) 

Der laves en klinisk vurdering. Der tilsendes forud for samtalen spørgeskemaer.

Efter samtalen laves en skriftlig plan med anbefalinger.

 

 

INDIVIDUELLE SAMTALER:

1500 kr ( 45 min )

Samtaler kan være støttende samtaler, udredningssamtaler,  ADHD-samtaler samt samtaler i længerevarende terapi, som f.eks individuelle angstforløb.

 

 

ANGSTBEHANDLING / OCD- BEHANDLING INDIVIDUELT:

1500 kr ( 45 min), 1800 kr (60 min/ med forældre )

Der er flere effektive måder at behandle angst på.Er du ikke til et gruppeforløb, tilbydes individuelle cool kids / chilledforløb.

 

 

OCD-BEHANDLING : 

9600 kr i grupper med 6-8 børn. 10X1 time.  samt 2 timers forældresamtaler. Prisen inkluderer en afsluttende individuel samtale med den unge og forældre og scoring af ocd symptomer. på et klinisk interview (CY-BOCS)

Klinikken tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, men kombinerer det med de teknikker der er erfaring for virker fra andre terapeutiske retninger. f.eks narrativ terapi og metakognitiv terapi. 

 

 

COOL KIDS GRUPPER:

9600kr.   10x2 timers gruppebehandling for børn og forældre.  Der er 6-8 børn i en gruppe.

14800kr . 10X1  timers gruppebehandling for unge. Der er 3 unge i gruppen, og  2-3 forældresamtaler i forløbet . 

Der tilbydes i perioder Cool Kids gruppebehandlinger, som er et program hvor både børn og forældre deltager. Cool kids og chilled er effektive kognitive adfærdsterapeutiske programmer, der er veldokumenterede. Forløbet er manualiserede, dvs. der udleveres hæfter med en køreplan og opgaver, som følges igennem programmet.

For at kunne komme på kursus, skal man først have foretaget  en førstesamtale, for at sikre at programmet passer til barnet eller den unge.

Der er pt ikke plads på gruppeforløb men løbende mulighed for individuelle forløb.

 

 

PSYKODYMAMISK TERAPI

1600kr pr session. Dette inkluderer ekstern faglig supervision svt anbefalinger fra nationale og internationale selskaber.

Psykodynamisk terapi bygger på indsigt.  Det er mere roligt og længerevarende og individuelt end kognitiv terapi. Det sigter mod at opnå en større forståelse for sig selv, sine grænser, sine drømme, sine reaktioner. Terapien søger at finde meningen med symptomer og psykologiske sammenhænge.

Der arbejdes med de situationer og hændelser der er valgt glemt eller fortrængt, men som fortsat påvirker livet og beslutninger. Ophæves disse fortrængninger frigives psykologiske ressourcer.

Man ser også på de ubevidste motiver som kan ligge bag vores måde anskuer verden på og beslutninger vi tager og den måde vi handler på.

Denne terapi tilbydes voksne (18+) og forældre.

Børn tilbydes psykoterapi i form af lege / tegne / dyreassisteret terapi. 

Unge tilbydes forløb der ligner de voksnes, men hvor der arbejdes skånsomt unger hensyntagen til den igangværende personlighedsdannelse.

Man kommer en gang ugentligt på et fast tidspunkt og forløbet kan sagtens vare op til et år. 

Der er altid ekstern supervision på forløbene for at sikre kvalitet og fremdrift i forståelsen.

 

 

UDTALELSE: 2500 kr

Der vil ofte efter et udrednings eller behandlingsforløb være behov for en udtalelse, der kan sendes til skole eller PPR. Har gives en beskrivelse af udfordringer og forløbet samt en klinisk konklusion samt anbefalinger.

 

 

SPECIALLÆGEERKLÆRING: 4000 kr

Dette er en mere omfattende beskrivelse af de individuelle undersøgelser, specialpsykologundersøgelser og evt diagnoser samt anbefalinger til behandling og opfølgning.

 

 

TILSKUD:

Hvis du har valgt gruppe 2 på det offentlige gule sygesikringskort, får du størstedelen af prisen for samtale og terapi tilbagebetalt via borgerservice. Se her:

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/Sygesikring-og-sikringsgrupper

SUNDHEDSFORSIKRING:

Jeg samarbejder med flere sundhedsforsikringer, så ring endelig til dit forsikringsselskab og spørg.

 

Vi benytter cookies på denne hjemmeside
Denne hjemmeside benytter statistik cookies - Læs mere
Læs vores privatlivspolitik
Jeg accepterer ikke cookies