Klinikken er en privat klinik.

Klinikken følger retningslinjer fra sundhedsstyrelsen og internationale guidelines til bedste behandling.

Da klinikken er speciallægeklinik, er der journalføringspligt, jeg har eget system, og sender kopi til dig hvis du ønsker det.

Jeg deler kun de oplysninger der er lovpligtigt og nødvendigt at dele, men kommunikerer gerne med andre instanser hvis det er dit ønske. Se iøvrigt Privatlivspolitikken.

 

Medicinsk behandling:

Klinikken tilbyder samtaler og terapi, men som hovedregel ikke længere opstart medicinsk behandling eller skift af eksisterende medicin.

Der henvises venligst til offentlige klinikker, find dem på sundhed.dk.

 

Unge under uddannelse:

Well Minded tilbyder studievenlige åbningstider. Hvis du alligevel får fravær, tilbydes du et lægebrev til skole / studievejleder.

 

Traumeklinik:

Det er meget vanskeligt at finde hjælp, hvis man har været udsat for en meget skræmmende eller truende hændelse .

Well Minded tilbyder hurtig tid til hjælp og rådgivning.

 

Hvornår skal du ikke komme:

Det er vigtigt for Well Minded, at alle modtager den rette behandling, derfor henvises alvorlige tilstande, der kræver hospitalsbehandling,  som psykose, alvorlige personlighedsforstyrrelser, alvorlig spiseforstyrrelse, og selvmordstanker til relevant behandling i offentligt regi.  

Klinikken laver ikke længere udredning af ADHD og Autisme.

 

Klimapolitik / CSR:

Klinikken tænker over klima, miljø, dyrevelfærd og fair arbejdsbetingelser for mennesker i alle valg og indkøb.

 

 

 

Vi benytter cookies på denne hjemmeside
Denne hjemmeside benytter statistik cookies - Læs mere
Læs vores privatlivspolitik
Jeg accepterer ikke cookies